top of page

Akademik Faaliyetlerimiz

yeniufukkoleji çatısı altındaki dönüştürücü eğitim süreci, öğrencilerin hem sınıftaki hem sınıf dışındaki gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Her yeni gün, daha fazla gelişim sağlayacak yeni eğitsel ve sosyal durumlar deneyimleme fırsatlarıyla doldurulur. Eğitmenlerimiz, öğrenciler için güvenli ve açık bir ortam yaratarak etraflarındaki dünyayı keşfetmelerine rehberlik eder.

Basketball Match
Experimenting in Lab
Library
A Classroom Lecture
Girl's Softball Team
Teenage Students Raising Hands
Teacher Writing a Formula on a Blackboard
Students Taking Exams
Smiling Student
Professor & Students
Football Team Coach
Students Studying Outside
Students During Break
Students in Classroom
Teenage Girls with Masks
Live Show Recording
Woman with Camera
Professional Photographer
Taking Notes during a Virtual Meeting
Video Personality
Vlog Editor at Work
Office Videoshoot
Young Vlogger
Friends Taking Selfie
Journaling
Photographer
Working on the computer
bottom of page